SCEPTRUM

 

 

 

 


sceptrum
میبینی ؟

خسته تر از نوشتنم ...

 

 


sceptrum
 

وقتی کسی حرف از رفتن میزند

مدت هاست رفته است

فقط میخواهد مطمئن شود

چیزی از خودش در شما جا نگذاشته باشد

 

# رسول یونان

 

 


sceptrum
 

بفهم دیگر

بعضی چیزها خودش می آید

دست خود آدم که نیست

که همه عمر فکر کنی

اتفاق افتادنش بهتر بود

یانیفتادنش

وقتی از دست هیچکس کاری ساخته نیست

 

# امیر وجود

 

 

 


sceptrum
 

آمدی قصه ببافی

که موجه بروی..

در نزن !

رفته ام از خویش

کسی منزل نیست ..

 

 


sceptrum
مثل آن مرداب غمگینی که نیلوفر نداشت

حال من بد بود اما هیچکس باور نداشت..

خوب میدانم که تنهایی مرا دق میدهد

عشق هم در چنته اش چیزی ازین بهتر نداشت..

زندگی ظرف بلوری بود کنج خانه ام

ناگهان افتاد از چشمم ولی مو برنداشت

حال من حال گل سرخی است در چنگ مغول

هیچکس حالی شبیه من به جز ( قیصر ) نداشت..

# مریم آرام

 

 


sceptrum
 

فکر میکنم زندگی خیلی بیشتر از اون چیزی که

لازم باشه بهم درس و تجربه داده

گاهی اوقات دلم یه زندگی میخواد

یه زندگیه معمولی بدون درس و تجربه

یه عده آدم معمولی

یه خنده ی از ته دل

 # دیگه نمیخوام شاگرد ممتاز باشم

 

 


sceptrum
 

گاهی فضا

فضای پس از رنج است

گاهی فضا اتاق پر از قبر است

آن چیز مشترک که نمایان است

لبخند مات و بی نمک ( جبر ) است 

 

 


sceptrum
ما در اوج تنهایی

چون زنان هرجایی

خوبِ خوب میدانیم

راه دوستیابی را

گاو _ اسب _ انسانیم

حافظان عرفانیم

حامیان ( زن) هستیم

بندگان تن هستیم

پاسِ پاس میداریم عشق رختخوابی را

 

 


sceptrum
 

زیباترین دیالوگی که از یه انیمیشن شنیدم :

اَگنس: تک شاخمو خیلی دوس دارم :)

گروس: اما اون یه تک شاخ نیس...یه بزه :|

اَگنس: اون یه تک شاخه ..نگاش کن یه شاخ داره :)

گروس: میدونی گاهی اوقات از زندگی یه تک شاخ میخوای

اما اون یه بز بهت میده ...

 


sceptrum